MEDISCHE DISCLAIMER

Flora Verelst legt er de nadruk op dat zij de reguliere geneeskunde als basis beschouwt van de gezondheidszorg en dat zij  géén diagnoses stelt of behandelingen in vraag stelt  als gevolg van medische conclusies of diagnoses door artsen en specialisten.

De door  haar  verzorgde begeleidingen zoals emotionele en mentale integratie, traumatische integratie, systemische inzichten  of andere aanvullende werkwijzen zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend en/of versterkend. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond dit thema kan  I. Flora Verelst . géén verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor U belangrijke klachten of twijfels gelieve steeds eerst Uw arts te raadplegen.

Flora Verelst is lid van de beroepsvereniging Naturopathica en heeft  de ethische code ondertekend en goedgekeurd.

PRIVACY WETGEVING

Er kan ter controle alleen naar Uw persoonlijke fiche gekeken worden zo U dit verlangt .Lijst van anderen worden niet doorgegeven.
Informatie over bezoekers en klanten  valt onder de wetgevingen rond het respect van privacy. Onder geen voorwaarde kan dan ook informatie verstrekt worden over andere personen en familieleden.

COPYRIGHT© EN REGISTERED®

De informatie, teksten en foto’s op onze website, alsook de gerelateerde informatie, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopieën, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van I. Flora Verelst.
Organamics(tm)is een geregistreerd handelsmerk zodat gebruik van deze naam in de Benelux een overtreding is van de Wet op Handelspraktijken.

TOEVALLIGE OF OPERATIONELE FOUTEN IN ONZE WEBSITE

Het gebruik van de website als informatie bron is een meerwaarde en service die I. Flora Verelst  aanbiedt. Doch wij wijzen elke gebruiker erop dat het gebruik van onze websites niet betekent dat wij aansprakelijk zijn voor de juistheid en volledigheid door  toevallige fouten. I. Verelst is  evenmin verantwoordelijk voor de eventuele linkpagina’s die enkel zijn geïnstalleerd uit respect naar bedoelde organisatie of groep .Dit betekent niet dat wij geen zicht hebben op hun functioneren. Schadeclaims als gevolg van het gebruik van onze folders en websites worden afgewezen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn functioneren en gedrag. Mogelijke klachten zullen enkel behandeld worden door de Rechtbanken van het Arrondissement van de maatschappelijk zetel van ORGANAMICS 4 LIFE.

AFSPRAKEN EN CONTRACTEN

Afspraken worden enkel telefonisch of per e-mail gemaakt. Een afspraak geldt als een bestelbon en is steeds te houden als een commerciële verbinding. Coaching en counseling afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 u. voor de afspraak. Voor niet gemelde situaties van onmogelijkheid tot het houden van de afspraak kan een schadevergoeding gevraagd worden van €50. Bij geschillen van welke aard dan ook zijn enkel de Rechtbanken van ons arrondissement bevoegd.