“Organische groei is geleidelijke en individuele ontwikkeling binnen bestaande structuren. De term organische groei houdt verband met een levend organisme dat meestal langzaam en afgewogen opgroeit”

… tezelfdertijd is één seconde voldoende om een volledige nieuwe beweging te doen ontstaan: een organische dynamiek.

Dit gebeurt wanneer 1 van de 3 grondeigenschappen samenvallen met een intense intentie: geloof dat het anders kan,  hoop door het verkrijgen van nieuwe hulpbronnen en daardoor nieuwe perspectieven, en liefde & passie voor de ervaring in het leven zelf.

Zowel tijdens individuele sessies als tijdens systemische groepsworkshops is dit de leidraad doorheen het advies en de begeleiding: vitaliteit en draagkracht, re-integratie en zingeving.

4 Life verschaft het 4de element, het is een gedeeld genoegen. Het 4de element zijn mensen, de mensen op ons levenspad. Ze zijn het bindmiddel tussen de drie grondeigenschappen en het cadeau van het vertrouwen gegeven door de ander. De leraar, de buurvrouw, de vriend(in) de partner, de collega…..


FloraFlora Verelst is begeleider in individuele levensveranderingsprocessen en groeiscenario’s op potentieel gericht. Ze is verbonden aan de beroepsvereniging Naturopathica, vertrekkende vanuit eenzelfde visie en doelstelling: elke interactie is een preventieve zorg en steeds gericht op samenwerking, tussen complementaire therapieën en de reguliere therapieën. Haar aard van begeleiding is een samenvloeien van diverse methodieken die naar de vraag van de client worden gepersonaliseerd.

Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in het werken met opstellingen: familie-opstellingen en organisatie-opstellingen. Zij ontwikkelde de bronopstellingen, gebaseerd op de archetypes van Jung. Haar werkgebied als coach/opsteller omvat Het optimaliseren van gezondheid en potentieel. Burnout en bore-out binnen bedrijven en kaderfuncties zijn een doelgerichte specialisatie. Flora is in binnen- en buitenland opgeleid door de grondleggers van het moderne systemisch werken evenals NLP. Daarnaast heeft Flora meegewerkt aan een internationaal onderzoek rond “ziekte en gezondheid” vanuit het systemische oogpunt, geleid door de psychiater Dr. Gunthard Weber (ook schrijver van het boek “organisatieopstellingen”.

Flora is opgegroeid in de voedingscultuur. Haar vader was de oprichter van een van de eerste supermarkten van Belgie en zodoende werd voeding ook binnen haar leven een centraal thema. Zij ontwikkelde zich tot vitaliteitsadviseur en coach.

Sleutelwoorden binnen deze dagen: gezondheid & vitaliteit, werken in organisaties.

Profiel van I. Flora Verelst

  • 12 jaar familieopsteller-ontwerper van experimentele bedrijfsopstellingen
  • Ontwikkelaar model voor management 21st eeuw “The MASEO Project”
  • Executive Coaching oa Leiderschap en Strategiën
  • NLP Master en Ericksoniaanse hypnose
  • Supervisie en mentor voor opleidingsinstituut coaches
  • Emotioneel lichaamswerk, hoogsensitiviteit in balans
  • Vitaliteitsadviseur
  • Specialisatie in PTSD en ontwikkelingstrauma
  • medewerker research SISC o.l.v. dr. Gunthard Weber (opdracht universiteit Heidelberg)
  • Bio-energetische therapieën