Artikel: Identity Beyond Trauma – Flora Verelst

Het gewicht van trauma op de vrijheid van het individu.

Verschillen tussen persoonlijk en erfelijk trauma, handelwijze en methodiek

Historiek

De weg van het bekijken en diagnosticeren van hoe een individu functioneert of dis-functioneert heeft verschillende achtergronden.

Van Freud tot ……..de invalshoek vanuit het Westerse denken.
Van de Vedische geschriften tot…..de Dalai Lama vanuit het Oosterse denken.

Jung bracht beiden als eerste samen door te spreken van verschillende lagen van bewustzijn: hij benoemde het onderbewustzijn het bewuste bewustzijn, en het collectieve bewustzijn als behorende tot de psyche van de mens en hij benoemde ook het bewust handelen in doelen vanuit een maatschappelijk gericht zijn en een pragmatische houding.

Hij sprak voor het eerst over archetypes, dromen, beelden van de ziel, krachtvelden, die wij impliciete kennis noemen, en in de moderne termen van kwantum fysica wordt het benoemd als het morfogenetische veld. In systemische termen spreken wij van het wetend veld.

Wij weten!
Jung geeft het de naam “ het individuatie proces van de mens” als zijnde de reis van buiten naar binnen in 4 fases. Hij beschrijft daarin het volwassen worden van de mens doordat hij zijn innerlijke demonen overstijgt. De positieve psychologie bedoelt net hetzelfde. Het nieuwe bij de positieve psychologie is dat hier voor het eerst gesproken wordt over de onbewuste erfelijke belasting op de psyche: voor 60% wordt dit in een onmiddellijk verband gebracht met het hebben van kracht tot verandering of niet.

Stephen Covey spreekt van erfelijk determinisme als killer van pro-aktief zijn.
Hij heeft gelijk. Het is door een andere innerlijke houding aan te nemen mogelijk om zich los te breken uit deze bepalende patronen die zogezegd ons karakter bepalen en om zodoende onsZELF terug te vinden.

Wat doet trauma nu in dit verhaal?

Elke traumatische ervaring bevriest bewustzijn en sluit ons af van de huidige waarneming.
Het S.E.S.( social engagement system) valt uit en daardoor gebeurt er een verarming in de sociale contacten in vertrouwen en basissen van veiligheid.

De chronische opbouw van stresshormonen sluipt als vergif in de celopbouw. Zo begint de typische slijtage van iets kleins naar iets groots. Van het A.Z. naar een verzwakking van de organen naar een disfunctioneren in handelen door middel van psycho- somatische klachten.

Gevolg: wij kapselen ons in in een tunnelvisie.
Voorbeeld: kijk hoe mensen zich gedragen in het verkeer, in groepen, in verbinding met hun werk.

2 manieren om dit verhaal om te keren:

De lichamelijke benadering EN (dus niet OF) de bewustzijnsbenadering:
trauma is speechless: Je versterkt trauma door er over te praten!

Mensen praten niet over het oorspronkelijke thema. Ze praten wel in een soms hypnotische monoloog over de gevolgen van trauma, het trauma zelf zit afgesplitst in het bewustzijn. M.a.w. ze spreken over het gemis, over het verloren verlangen van wat niet meer kan.

Nochtans zijn er verschillende manier mogelijk in coaching om trauma te transformeren.

 • Lichamelijke benadering coaching stijl: voorbeelden Peter Levine stijl , traumaopstellingen, EMDR, mudrahealing.
  De methodieken sturen aan op het reorganiseren van de innerlijke houding –fysiek en emotioneel
 • Therapie stijl: lichamelijke therapeutische benadering, door bijv. osteopathie, cranio sacrale, acupunctuur, microkine, eutonie auriculotherapie.
  Deze therapie stijl benadert de eerste laag in het reorganiseren van lichamelijk trauma in het innerlijk skelet.
 • Therapiestijl voor artsen: hormonale ondersteuning en orthomoleculaire ondersteuning.
  De bewustzijnsbenadering: we beogen de transformatie in coaching stijl met als doel elke laag van het bewustzijn opnieuw te verenigen in verbinding zodat het geheel opnieuw functioneert naar inzichten en en keuzes.
 • Systemische vereniging van het persoonlijk rolgedrag en het systemisch rolgedrag om zodoende de beïnvloeding van transgenerationele conflicten te onderbreken .
  Systemische oefening in 4-tal: kijk naar hoe jij jezelf positioneert ten opzichte van je HB/MB/OB
 • Therapie: uitlijnen van de verbindingen met elkaar via bewustwording via de innerlijke dialoog. Je zou het kunnen benoemen als het jongere zelf in verbinding brengen met het NU zelf, in contact met de toekomst.
  Acuut trauma of stapeltrauma blokkeren de verbindingen waardoor de levenslust wordt beïnvloed en de energie stagneert om over te gaan naar handelen.

Waarom heeft het belang?

Deze blokkades in inzicht en handelen is ons actieterrein . Het innerlijke conflict binnenin onszelf vraagt naar een oplossing om opnieuw in het hier en het nu te staan. We zoeken naar de verschillende redenen waarom de conflict energie zo hardnekkig is.

Mogelijke redenen zijn:

 • Onbewuste cellulaire herinneringen ofwel aangeleerde mindsets door opvoeding en cultuur en concepten geprogrammeerd door onze conditioneringen.
 • Ook onze zielenpersoonlijkheid kan verwond geraken. Daardoor wordt het zielepad bezwaard door spirituele blokkades.

Resultaten en doelen

Het uiteindelijke doel van onze interventie is om het individu terug in beweging te krijgen zonder wrijving, zonder strijd in een positieve evolutie door middel van consistent gedrag.

Ons lichaam is zo gemaakt dat het zichzelf tracht te reguleren naar gezondheid en groei in bewustzijn is hierin een behoefte.. We voelen ons levendig en bekwaam wanneer wij via consistent gedrag onszelf kunnen zien in een relatie tot onze omgeving op een integere manier met respect voor onszelf en voor de anderen.

Hoe bewegen wij in dit veld van de ervaring?

Wij kunnen kiezen uit de constructieve keuze: crisis betekent een gelukkig toeval. Wij kunnen ook kiezen uit de destructieve keuze: overleving strategieën worden dan versterkt, het terrein van activiteit wordt steeds beperkter, en geeft aanleiding tot depressieve buien, burnout, of psychosomatische klachten.

Besluit: onze keuzes bepalen onze doelen.

De capaciteit en de toepasbaarheid van onze passie is recht evenredig met de capaciteit en de toepasbaarheid van onze keuzes om ons te verbinden en verbonden te zijn, samen met de vrijheid om te kiezen voor onze eigen doelen.

Deze tekst is een korte synthese tekst uit de opleiding voor “Familie opsteller” 2014 te Amsterdam.

 

Artikel: De Invloed van Systemisch Denken op Passioneel Leven

Welke betekenis schuilt er in de werking van opstellingen op het domein van verander strategieën?
Anders gezegd: wat is de impact van opstellingen zoals wij ze kennen van Bert Hellinger, op persoonlijk gebied, op bedrijfsvlak, en op ziekteprofielen?

Stel: Je hebt een probleem. Waarom zou je opstellingen als techniek gebruiken? Een concreet voorbeeld: cliënte met haaruitval: naast de medische procedure, wat kan systemisch werken nog toevoegen als meerwaarde? Alles staat en valt met de inhoud van de vraag en de inbreng van het systeem waartoe de cliënt behoort.

Cliënte: “Ik wil zien wat er schuilt achter deze plotselinge haaruitval. Voor de rest voel ik mij kerngezond, ik snap het niet!”
Begeleider: ” Mogen wij kijken wat het symptoom betekenis geeft in jou beleving? Wat zou de achtergrond kunnen zijn van dit fenomeen?”

De aanname die wij hier maken vertrekt niet uit de stelling dat systemisch werken medische oplossingen zijn maar wel wat systemisch werken kan toevoegen aan inzichten om een positieve verandering te kunnen bereiken in de klacht. Het is het zoeken naar wat ontbreekt in de context om de vraag helder te krijgen.

Hierop volgt een opstelling met  representanten voorhet symptoom en daarbij toegevoegd de elementen die cliënte en begeleider nodig achten om inzicht te bereiken. De inhoud van deze casus blijft privé informatie, wat hier volgt is een persoonlijk verslag van de cliënte 3 maanden na de opstelling.

“Onmiddelijk een week na de opstelling stopte de haaruitval. Wat mij bijblijft na enkele maanden later, is mijn weerstand en mijn ongeloof dat de begeleider het element vreugde een plaats gaf in de opstelling. Dit was voor mij totaal onbekend en onveilig. Ik had nooit kunnen denken dat mijn overzorgelijkheid en overbescherming  ten opzichte van mijn ouders zulke dimensies had. Telkens ik nu de drang voel over mijn grenzen te gaan in” doen”, haal ik het beeld terug op van mijn representant tijdens de opstelling en weet ik terug dit  nooit meer! Dat helpt dan. Pittig detail voor mezelf, vreugde krijgt meer plaats in mijn” doen” en de stress, vroeger verbonden met mijn werk, voelt lichter. Nu 3 maanden later blijft het nog altijd verrassend voor mezelf  hoe ik bewuster kies wat ik wél en wat ik niet (meer) doe.”

De kunst van het opstellingen doen is een ambacht en vraagt kundigheid en ervaring in systemisch werken.

Elke opstelling is nieuw, elke cliënt verdient  de beste coaching. Op 2 Oktober start in Amsterdam de opleiding voor familieopstellingen  en de expertise die men opdoet doorheen 4 verschillende modules ontwikkelt bij jou als coach, of voor jezelf,  een speerpunt van kracht om gericht en duidelijk ondoorzichtige en complexe materie te doorgronden.

Sleutelwoorden tijdens deze opleiding zijn co-creation en empowerment.