Healing Constellations

Elke maand is er één vrijdagavond waarop de opstellingen doorgaan in een andere vorm: I.p.v. dat iedereen een vrije inbreng heeft van thema, is er nu per avond de mogelijkheid voor drie personen om een eigen thema te reserveren . De reservering is mogelijk d.m.v. een intakegesprek , of in samenspraak per email of telefonisch consult. De aanvraag is bevestigd en vaststaand van het moment dat de bankoverschrijving gebeurd is .

  • Kostprijs voor de aanvraag is 100 € privé-persoon en 100€ plus 21% btw voor zelfstandigen.
  • Er is de mogelijkheid van 1 persoon om een dringend thema aan te vragen en die komt dan op de wachtlijst voor die avond.
  •  Er is een vrije inkom per avond voor belangstellenden die de rol opnemen als representant, observator of ter ondersteuning van de groep, of uit interesse.
  • Ook dan wel aanmelden: telefonisch, per mail of in gesprek,  vermits er een beperking is in het aantal deelnemers om de werking van de workshop te optimaliseren. Kostprijs per avond is 15 €, contant te betalen voor aanvang van de avond.
DATA: Healing Constellations
  • 21 september 2018
  • 12 oktober 2018
  • 16 november 2018
  • 7 december 2018
We starten om 19 u. en stoppen rond 22 u.
We voorzien koffie, thee, frisdrank, en een zoetje , natuurlijk!

Opstellingen met paarden – opstellen met en een frisse bries

Ik ben blij en enthousiast om jullie de start van een nieuwe soort systemisch samen-zijn aan te kondigen: Samen met Klaartje Ascoop, de “paardenfluisteraarster”, en oa. fantastische coach in interactie met paarden, organiseren we 4 maal dit jaar

DATA: Opstellingen met paarden
Ze gaan door op 24 maart, 23 juni,6 oktober en 8 december.

Klaartje is een begenadigd persoon om eenieder op weg naar oplossingen of transitie,  mee te nemen in een volledige acceptatie, rust en eenvoud. Ze ondersteunt de ervaring door de ruimte te bieden voor iedereen om stil te worden in meditatieve aandacht en gewaarzijn. Ze deelt met ons haar medespelers op de weide nl. de prachtige Tinkerpaarden,zodat het veld zich vanzelf ont-rolt, en de oplossing voelbaar is waar ze zich verder kan ont-wikkelen. Er is geen beter of meer: we zijn, en we zijn, zowel paarden als mensen, zoals het moment het geeft.

 

Flora Verelst

E-mail: floraverelst@gmail.com

Telefoon: +32 494 69 31 49