Onze Missie

Met Organamics 4 life  begeleiden we al meer dan 30 jaar mensen in hun persoonlijke groei. Het is onze missie om mensen te ondersteunen om dichter te komen bij wie ze écht zijn. Op die manier kunnen mensen beter contact maken met zichzelf, met anderen of met de groep  waartoe ze behoren.

Wat wil ik? Welke beslissingen leunen het dichtste aan bij mij? Wie en wat ben ik dan echt? Hoe kan ik me diep verbonden voelen met anderen?  Ieder van  ons stelt zich vroeg of laat deze vragen. Tijdens deze zoektocht blijven veel mensen vaak onbewust vasthouden aan oude gewoontes en gedachten. Verandering wordt dan moeilijk.  Zonder het te beseffen ontstaan er steeds terugkerende fysieke en emotionele klachten die de groei van ons fantastisch menselijk potentieel in de weg staan.

Het is onze missie, onze ‘way of healing’, om mensen in hun veranderingsproces te begeleiden in volle integriteit en met respect voor wat kan en niet kan.

Onze methodologie

Uit onze jarenlange ervaring in individuele begeleiding en een veelvoud aan opleidingen is TransSyst ontstaan. De afkorting staat voor Transformatieve en Systemische toepassingen en is de verzamelnaam voor onze methodieken en modellen.

Elementen uit:  N.L.P.-Emotionele integratie-Ericksoniaanse hypnosis-Time Line Therapy-Emoties, Chakras en Gezondheid-Vitaliteitskunde en de verschillende poorten tot harmonisering–Omega Healing-Bio informatic Models of Human Consciousness-Mudrahealing-Developmental trauma solution.

Methodieken in het systemische gedachtegoed met verschillende inspirators- Contextuele gezinstherapie- Organisatieopstellingen- Struktuuropstellingen . Oplossingsgericht werken.

TransSyst Seminaries

Wij vinden het namelijk  belangrijk dat onze kennis niet verloren gaat en willen via een reeks  seminaries een bruikbare toolbox aanbieden om zo onze kennis te delen met de volgende generaties coaches en begeleiders en met iedereen die graag diepgaand aan zijn of haar persoonlijke groei wil werken.

Deze  methodieken zijn onmiddellijk inzetbaar zowel op persoonlijk vlak als in een bedrijfscontext.

Ze helpen om meer focus, motivatie en vitaliteit te ontwikkelen.

Het ultieme doel: in vrijheid en met passie  werken en  leven.

In de TransSyst seminaries groeperen we een aantal relevante thema’s. Elk seminarie kan afzonderlijk gevolgd worden. Tenzij anders vermeld is er geen voorkennis vereist.

Seminaries Emotionele Expertise

In 2 seminaries (De Essentie en De Verdieping ) ga je aan de slag met de emotionele onderstroom zowel bij jezelf als bij je klant. Emoties bepalen hoe we ons voelen. Hoe we ons voelen heeft dan weer invloed op onze interactie met anderen. Je maakt kennis met een uniek vitaliteitsmodel dat je helpt om de juiste stoorzenders te vinden.

Tijdens deze seminaries komen volgende vragen aan bod: Wat veroorzaakt de storende emotie? Hoe beïnvloedt deze emotie onze gedachten, ons welzijn, onze vitaliteit? Wat is de impact van emoties op stress en burn-out?

Heel veel mensen hebben terugkerende klachten. Ze zitten vast in conflicterende gedachten of ervaren emotionele instabiliteit of zelfs en spirituele blokkade. Een puur rationele benadering van deze klachten levert geen duurzaam resultaat op.

In deze seminaries leer je ontdekken welke de storende emotie is die aan de basis ligt van de klachten.

Je leert kinesiologisch testen (ook wel spiertesten genoemd in de toegepaste kinesiologie) en krijgt technieken aangeleerd om emoties te ontladen. Het loslaten van oude emoties en imprints maakt energie vrij om nieuwe inzichten toe te laten. Een vrij gevoel ontstsaat.

Naast het kinesiologisch testen leer je ook andere technieken om de communicatie tussen de verschillende bewustzijnslagen te verbeteren en de emoties te integreren. Dit zowel bij jezelf als bij je klanten tijdens individuele begeleidingen.

  • Tijdens het seminarie Emotionele Expertise – de Essentie leer je de basisbeginselen van het kinesiologisch testen. Je leert emoties te herkennen en spanningen te ontladen met het oog op emotionele congruentie bij de klant of jezelf. Je leert om vermogende kerngedachten te formuleren.
  • Tijdens het seminarie Emotionele Expertise – de Verdieping bouw je verder op de emotionele expertise die werd aangeleerd in het eerste seminarie. Je leert er luisteren naar de taal van de ziel en aan de hand van verschillende technieken leer je dieper vastgeroeste patronen te benaderen.
    Je leert werken met een uniek vitaliteitsmodel, een objectieve meettest die de onbewuste verzwakkingen in kaart brengt.

Kinesiologisch kunnen testen is een voorwaarde om dit tweede deel te kunnen volgen.

Seminaries Systemische Kijk op groei en innovatie

In 2 seminaries (De Essentie en De Verdieping)  krijg je inzicht  in de verschillende bewuste en onbewuste rollen die je als persoon aanneemt zodra je in een groep of een organisatie terecht komt. Je leert verschillende rollen herkennen en ze een juiste plek te geven. Je gaat ook aan de slag met de onbewuste onderstroom van een bedrijf of een groep. Hierdoor kan je gemakkelijker toekomstscenario’s en veranderingstrajecten uittekenen zowel voor jezelf als voor de groep. Je leert een aantal representatie- en systemische technieken. Door inzichten te verwerven in de verschillende groepsdynamieken kan je gemakkelijker impasses doorbreken.

We behoren, of we dat nu willen of niet, allemaal tot een systeem,lees : een groep, een familie, een organisatie, een bedrijf, een groep cursisten.  In dat systeem hebben we een duidelijke rol waar we ons bewust van zijn. We zijn gezinshoofd, directeur, medewerker of deelnemer maar we zijn tegelijkertijd nog zoveel meer.
Zodra we als individu in een groep stappen, gebeurt er iets bijzonders : onbewust gaan we deelnemen aan een ‘rollenspel’. We worden verleid om ons te identificeren met personen uit ons verleden of we projecteren bepaalde eigenschappen van onszelf op anderen in de groep. Denk maar aan die ene baas die je doet denken aan bijvoorbeeld je vader of je moeder. Onbewust stel jij je dan op alsof je zijn of haar kind bent. Daardoor ontstaan verwarring, onbegrip, dubbelbeeld en weerstand waardoor we veel energie en impact verliezen. Het spreekt voor zich dat dit een negatief effect heeft op je interpersoonlijke relaties en de groepsdynamiek. Zoals Stephen Covey het verwoordt : erfelijk determinisme is de killer van de pro-activiteit.

In organisaties komt het jammer genoeg vaak voor dat de kracht van een groep minder groot is dan de optelsom van alle expertise en sterktes van de individuen samen. Vaak kan niemand de vinger op de wonde leggen omdat het inderdaad om onbewuste processen gaat die niet zichtbaar zijn.

Daarnaast heeft ook de groep, het bedrijf zelf een eigen dynamiek, een eigen leven als het ware, met een emotionele onderstroom wat waardevolle informatie oplevert.

  • Tijdens het seminarie Systemische Kijk op groei en innovatie – de Essentie  leer je inzicht verwerven in je eigen bewuste en onbewuste rollen en leer je deze de juiste plek te geven in de groep of organisatie. Je verwerft een groter inzicht in je eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden waardoor individuele transformatie in verbinding met een bestaande groep mogelijk wordt.
  • Tijdens het seminarie Systemische Kijk op groei en innovatie- de Verdieping ga je verder aan de slag met de onbewuste onderstroom van de organisaties. Je krijgt een beter inzicht in het gemeenschappelijk belang van een groep. Je leert om groepsimpasses te ontwarren en nieuwe groepsdynamieken te installeren zodat echte transformatie mogelijk wordt. Je leert technieken om toekomstscenario’s uit te werken.
Voor wie?

Al wie geïnteresseerd is in diepgaande zelfreflectie en zelfontwikkeling, zowel professionelen als particulieren.
In de loop van de seminaries is er voldoende tijd en ruimte om met persoonlijke vragen aan de slag te gaan. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Wat deelnemers vertellen:

Moodswings zijn me niet vreemd. Nu begrijp ik beter waar ze vandaan komen, en ik heb ook geleerd hoe ik er beter mee om kan gaan en welke ondersteunende technieken ik bij mezelf kan toepassen. 

Unieke mix van theorie en praktijk en vooral veel levenswijsheid van Flora en Bruno waarmee ik als coach meteen  aan de slag kan. 

De plek in Spanje is perfect gekozen. Ver van de wereld , met voldoende tijd en ruimte voor bezinning en verdieping.

 

Data en prijzen

Emotionele expertise – de Essentie: van 19 t.e.m 21 september 2019 en van 21 t.e.m 23 november 2019, 10u tot 18 u.

Locatie: Vogelzangstraat 55 – Massenhoven, België.

Prijs: 990€ excl. BTW en lunch. Details voor lunchmogelijkheid volgen na inschrijving.

Inschrijven en info bij floraverelst@gmail.com (maximum 14 deelnemers)

 

Systemische Kijk op groei en innovatie – de Essentie: van 20 t.e.m 25 oktober 2019, Spanje

Locatie: Hotel CortijoBarranco, Arcos De La Frontera, Andalousië, Spanje

Prijs: 1900 € excl. BTW,  overnachtingen of  verblijf inbegrepen.
Maalktijden 250€ in totaal, ter plaatse cash te regelen.

Inschrijven en info bij info@evapareyn.be  ( maximum 16 deelnemers)

 

Emotionele expertise – de Verdieping : van 17 t.e.m. 22 mei 2020, Spanje

Details volgen nog.

 

Systemische Kijk op groei en innovatie – de Verdieping : van 18 t.e.m. 23 oktober 2020, Spanje

Details volgen nog.